Iniciativa municipal impulsada per forjar una gran aliança públic-privada amb totes les organitzacions de la ciutat així com tots els operadors de l’ecosistema de la Mobilitat per tal d’aconseguir un model de mobilitat obligada més sostenible i eficient a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Barcelona