Bones Pràctiques

 

Bones pràctiques

Coneix bones pràctiques EN REFORMA HORÀRIA

Iniciatives que han millorat els municipis i el funcionament dels ajuntaments

Teixit productiu, comerç i consum i restauració

Àmbit empresarial, establiments, bars i restaurants.

Serveis municipals

Àmbit públic, del propi ajuntament o la seva organització interna.

Educació

Àmbit de les escoles bressol, escoles, instituts i empreses o entitats dedicades a activitats extraescolars.

Lleure i associacionisme

Teixit associatiu i empreses dedicades a l’oci i el temps lliure.

Mobilitat i via pública

Xarxa de transport públic, aparcaments i senyalització.

Serveis sanitaris

Centres d’atenció primària i d’altres serveis de l’àmbit sanitari i sociosanitari.

Cultura i oci nocturn

Teatres, museus, exposicions, discoteques, festes populars, concerts…

Igualtat

Equitat de gènere i corresponsabilitat.

Covid-19

Adaptació del municipi a la nova realitat provocada per la COVID-19.

Agenda 2030

Accions del municipi per assolir el pla d’acció amb 17 objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU pel 2030.

ajuntaments

bones pràctiques