Es porta a terme formació telemàtica a l’alumnat de l’Escola De Música Julià Canals.

Molins de Rei