Se solapen part dels entrenaments o es fa una part a l’exterior, a més a més d’experimentar noves franges horàries (com per exemple, divendres a les 16.00 h). Dels tres entrenaments existents al bàsquet, un d’ells és opcional. A més a més, es treballen valors associats a la pràctica esportiva, més enllà de la competició.

Girona