Un dels projectes que es va iniciar el 2002 i encara segueix funcionant és la planificació d’activitats lúdiques entre la fi dels àpats al menjador escolar i l’inici de les lliçons de la tarda.

Bolzano