A l’Agrupament Escolta Calabrot d’Argent es planifiquen anualment les sortides, per tal que es puguin programar amb prou antelació les activitats familiars, la comunicació amb les famílies, via missatgeria instantània, funciona de forma òptima i fluida, les plataformes i les xarxes socials (web, Instagram, Facebook) funcionen com a mitjà de comunicació corporativa de l’entitat. A més a més, es fan coincidir les sortides dels nens i joves de diferents grups d’edat, per facilitar la disponibilitat de temps a les famílies i els caps de setmana amb ponts no es fa cau, per tal que les famílies puguin fer activitats.
Addicionalment, s’ha avançat els horaris dels àpats en les sortides per tal d’aconseguir una optimització de les activitats i del temps en general.

Argentona