Les persones treballadores en la via pública gaudeixen d’un horari racional (finalitzen la seva jornada a les 15 h o 16 h).

Molins de Rei