Molins de Rei

Les seves bones pràctiques

Comunicació telemàtica

Utilització de les tecnologies en reunions telemàtiques dels càrrecs electes, treballadors municipals i amb associacions i entitats de la vila.

Menjar a casa

S’ha establert el lliurament de menjar a domicili per part de molts locals de restauració.

Música no presencial

Es porta a terme formació telemàtica a l’alumnat de l’Escola De Música Julià Canals.

En línia

S’ha promogut els tràmits en línia per a la ciutadania, evitant així la presencialitat.

Recollida d’escombraries

S’ha impulsat una prova pilot per tal de promoure un canvi en l’horari de recollida d’escombraries, per tal que sigui més racional per a les persones treballadores.

Esports a l’hora

S’aprofiten diferents espais del municipi per tal d’avançar l’hora d’inici de les pràctiques esportives per a joves.

Reunions amb entitats

Des de fa uns anys l’ajuntament implementa un canvi d’èxit: avançar el començament de les reunions amb les entitats (a dia d’avui, s’intenta no fer-les més tard de les 20 h).

Adolescents informats

Al municipi es porta a terme el programa PIDCES (Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’educació Secundària) per orientar i assessorar a les persones adolescents en les seves necessitats i interessos oferint una informació àmplia i fiable.