Les botigues i els establiments comercials tenen un horari d’obertura compactat, fet que comporta avançar la seva hora de tancament a les 19 h.