S’ha establert un criteri de puntualitat i en l’hora d’acabament de les reunions.

Prats de Lluçanès