Aquest projecte de Barcelona Activa vol seguir promovent la salut i el benestar de les persones treballadores a partir d’un programa integral d’actuacions que tenen com a objectius, entre d’altres, donar impuls a la salut emocional, treballar els hàbits alimentaris saludables així com promoure l’activitat física i la millora dels hàbits ergonòmics.

Barcelona